3.6.2018

Vady zraku

Hlavním smyslovým orgánem zraku je oko, které je složeno z vlastní oční koule a přídatných orgánů. Dobré vidění je ovlivněno složitou spoluprací těchto zrakových orgánů a odpovídajících částí mozku. Díky optickému systému, který je tvořen rohovkou, komorovou vodou, čočkou a sklivcem se paprsky procházející okem protínají v nejostřejším místě vidění na sítnici. Takové oko nazýváme emetropické. Pokud se však paprsky protínají mimo toto místo, mluvíme o oku ametropickém.

V případě ametropického oka je vidění zhoršené. Obraz může být zamlžený nebo rozmazaný, jelikož oko ztrácí funkci samostatné korekce (opravy). Menší vady je oko schopno vykompenzovat, což však časem vede ke svalové a nervové únavě, jako je únava očí, slzení či bolest hlavy.

Nejčastější oční vady

  • Myopie (krátkozrakost)

Tato oční vada je způsobena nepoměrem velikosti oka a lomivého prostředí. U myopie je oko příliš dlouhé nebo je větší lomivost paprsků v oku. Z tohoto důvodu se paprsky procházející okem neprotnou v nejostřejším místě vidění, nýbrž před sítnicí, což vede k rozostřenějšímu vidění vzdálenějších objektů. Krátkozraký člověk často mhouří oči, čímž si obraz nepatrně zostří. Myopie se koriguje pomocí minusových sférických skel, tzv. rozptylek, které posunou protínající se paprsky zpět na sítnici.

  • Hypermetropie (dalekozrakost)

U hypermetropie se jedná o opačný problém s velikostí oka nebo jeho lomného prostředí, než je tomu u myopie. U této oční vady je oko menší či má menší lomivost paprsků, což vede k protínání těchto paprsků až za sítnicí. Díky tomu můžete vnímat rozostřené vidění na dálku a velmi rozostřené vidění na blízko. Dalekozrakost se koriguje pomocí plusových sférických skel, tzv. spojky, které obraz posunou zpět na sítnici. U dětí bývá tato vada přirozená, souvisí s fyziologickým vývojem oka, ale s přibývajícím věkem se většinou ztrácí.

vady zraku

  • Astigmatismus

astigmatismusAstigmatismus je oční vada, která se projevuje rozmazaným viděním. Jeho příčinou je nepravidelné zakřivení rohovky nebo čočky. Toto nepravidelné zakřivení vytváří ne jedno, ale dvě různá místa, kde se obraz promítne, čímž může být deformovaný, zamlžený nebo rozostřený. Astigmatismus je poměrně častý a mnohdy se vyskytuje i v kombinaci s dalekozrakostí a krátkozrakostí. Ve většině případů je tato vada vrozená, ale můžete jej  získat i během života (nejčastěji po úrazu oka, onemocnění rohovky). Typickým příznakem astigmatismu je neostré vidění, jak na blízko, tak i do dálky, často zaměňují podobné znaky jako číslice 3 a 8 nebo písmena N, H, M. Lidé s astigmatismem často přivírají víčka a naklání hlavu do stran, ve snaze eliminovat vadu. Na to je důležité dávat pozor především u dětí, kterým naklánění hlavy může způsobit skoliózu páteře. Astigmatismus se koriguje za pomoci torických (cylindrických) čoček, které pomáhají vyrovnat nepravidelné zakřivení. Nekorigovaný astigmatismus způsobuje bolest hlavy, únavu očí a podrážděnost.

  • Presbyopie

Presbyopie je vada vznikající v důsledku přirozeného a nevratného fyziologického vývoje, stárnutí. Stejně jako kůže i oko stárne a s přibývajícím věkem ztrácí svoji pružnost. Čočka v lidském oku roste celý život a přibližně kolem čtyřicátého roku vede ke ztrátě pružnosti obalu, ve kterém je uložena. Díky tomuto plynulému procesu stárnutí se posouvá i vzdálenost ostrého vidění. Této oční vadě se hanlivě říká „Vetchozrakost“ a jejími nejčastějšími projevy jsou snížená ostrost vidění na blízko a prodloužení čtecí vzdálenosti (např. natahování ruky dál od očí). Dále neschopnost zaostřit na krátkou vzdálenost, při malém osvětlení nebo zamlžené vidění při pohledu z blízka do dálky. Nekorigovaná presbyopie může způsobit únavu a bolest očí a hlavy, unavený vzhled a překrvení spojivek.

vady zraku


 

Naše prodejny

Jsme vám blíž. Naše prodejny najdete v několika krajích ČR.

Měření zraku

Na vybraných prodejnách je možné si nechat změřit zrak.

Partneři

Partneři a dodavatelé