3.6.2018

Vyšetření očí je velmi důležité! Zjistěte proč.

Vyšetření očí.

Jak se říká „Oko je okno do duše“ můžeme k této pravdě připojit i „oknem do našeho zdraví“. Dle průzkumů lze vyšetřením očí zjistit i onemocnění pacienta. Zaměřme se tedy na zjištění zdravotního stavu z oční duhovky pacienta.

„Oční duhovka je podle Irisdiagnostiky aktuální mapou, kde každé místo reprezentuje určitý tělní orgán nebo systém. Levá duhovka odpovídá levé straně těla, pravá duhovka zase pravé straně těla. Obecně se dá říci, že stav orgánů a funkcí horní části těla se zrcadlí v horní části duhovky, orgány a funkce dolní části těla v dolní části duhovky,” vysvětluje MUDr. Andrea Janeková, lékařka Očního centra Praha.

Úplně zdraví lidé mají duhovku čistou bez jakéhokoliv poškození. Důležité roli hrají i vlákna - pokud jsou nahuštěna vedle sebe jedná se o zdravého jedince. Pokud jsou ale vlákna od sebe vzdálena, jedná o zdravotní problémy, které si vyžadují komplexnější vyšetření.

Nebezpečí v barvě očí.

Různé barvy očí s sebou nesou různá onemocnění. Lidé s modrýma očima jsou více ohroženi onemocněním ledvin a srdce. Máte hnědé oči? Dle průzkumů lidé s hnědýma očima trpí více na onemocnění nervového systému, záněty žlučníku a žaludečními vředy. Například lidé s šedýma očima mají větší sklony k revmatismu a onemocnění kůže. Více informací o této problematice se můžete dočíst ve zdroji níže.

vyšetření očí

Zdroj: https://www.novinky.cz/zena/zdravi/430788-vysetrenim-oci-lze-odhalit-celou-radu-dalsich-onemocneni.html

 


 

Naše prodejny

Jsme vám blíž. Naše prodejny najdete v několika krajích ČR.

Měření zraku

Na vybraných prodejnách je možné si nechat změřit zrak.

Partneři

Partneři a dodavatelé